Cyberbezpieczeństwo – jeden z głównych tematów Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Wszechstronna współpraca na rzecz bezpieczeństwa sieci i ich użytkowników, zagrożenia hybrydowe w Internecie, wpływ pandemii COVID-19 na cyberbezpieczeństwo – to tylko niektóre tematy prelekcji, spotkań i debat eksperckich, w których będą brali udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku Forum Ekonomicznemu towarzyszy III Forum Cyberbezpieczeństwa, współorganizowane przez NASK PIB i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Forum Cyberbezpieczeństwa składa się z cyklu panelowych debat z udziałem wiodących specjalistów w dziedzinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem. Będzie to też miejsce, gdzie w międzynarodowym gronie omawiane będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed Europą i światem w związku z postępującą cyfryzacją, rozwojem sieci (w tym rozbudową sieci 5G) oraz pandemią COVID 19. Zaproszenie NASK do udziału w III Forum Cyberbezpieczeństwa przyjęli przedstawiciele władz państwowych, analitycy i eksperci z Polski i zagranicy.

Podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele NASK i KPRM będą informować również o przygotowaniach do IGF, czyli Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie inicjatywy IGF.

NASK jako jeden z trzech CSIRT krajowego poziomu (CSIRT NASK) jest jednostką zobowiązaną do obsługi incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny oraz wszystkie te podmioty, których nie obsługują CSIRT GOV i CSIRT MON. Incydenty mogą także zgłaszać zwykli obywatele, jako że CSIRT NASK pełni rolę tzw. CERT of last resort, czyli CERT ostatniej szansy.

Podczas III Forum Cyberbezpieczeństwa głos zabierać będą przedstawiciele władz państwowych, analitycy, ludzie biznesu. Wśród gorących tematów znajdą się:

  • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu cyberprzestępczości (w ramach UE oraz z państwami spoza wspólnoty),
  • suwerenność cyfrowa,
  • bezpieczeństwo użytkowników nowych technologii (certyfikacja produktów i usług pod względem cyberbezpieczeństwa),
  • wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo w Internecie,
  • nowe trendy w sektorowym współdziałaniu na rzecz cyberbezpieczeństwa (ISAC).

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to coroczne, międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej uznawane za największą tego typu konferencję w tej części świata. Pierwotnie Forum odbywało się na początku września w Krynicy-Zdroju (od 1992 roku). W tym roku po raz drugi organizowane jest w Karpaczu w dniach 7-9 września. Pomysłodawcą Forum jest Zygmunt Berdychowski, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Misja Forum Ekonomicznego to tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie.

III Forum Cyberbezpieczeństwa odbywa się w dniach 7-8 września.