Posiedzenie komitetu PAN i „Złote Cyborgi” w NASK

30 września w NASK gościli członkowie Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Posiedzenie Komitetu połączone było z rozdaniem statuetek „Złotych Cyborgów”, przyznawanych od ponad 20 lat za osiągnięcia w rozwoju branży teleinformatycznej w Polsce.

W tym roku statuetki oraz wiążący się z nimi tytuł „Lidera Telekomunikacji i Teleinformatyki” otrzymali:

Henryk Baniowski, Dyrektor Generalny zarządzający IT w Alior Banku

Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel SA

Dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. Politechniki Warszawskiej

Laureatami nagrody „Złotego Cyborga” zostają wyróżniające się osobistości branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej mające w swoim dorobku sukcesy na polu naukowym, czy też menedżerskim. Statuetka jest wyrazem uznania dla działalności wywierającej olbrzymi wpływ na dynamiczny rozwój branży teleinformatycznej w naszym kraju.

W kapitule nagrody zasiadają:

Dr Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki

Prof. Andrzej Jajszczyk – Członek korespondent PAN

Marek Kamiński – Wice-Przewodniczący RN Sprint SA, fundatora Cyborgów

Prof. Józef Modelski – Członek rzeczywisty PAN

Prof. Krzysztof Wesołowski – Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN)

Prof. Tadeusz Więckowski – Kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej

Obradom kapituły przewodniczy prof. Józef Woźniak - Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

W obradach Komitetu w siedzibie NASK brali udział prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor NASK ds. Naukowych oraz Krzysztof Silicki Dyrektor NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji. Członkiem KEiT PAN jest prof. Marek Amanowicz z Centrum Badań i Transferu Technologii NASK.