Nowoczesne cyfrowe samorządy - System EZD PUW dla jednostek samorządu terytorialnego

Najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem do wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW oraz z przebiegiem jego wdrożenia będą tematem konferencji informacyjnej dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się online 26 stycznia br.

Celem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli JST z zasadami wdrażania bezpłatnego systemu EZD PUW oraz fundamentalnymi zasadami elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach administracji publicznej. Spotkanie jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, które obecnie nie korzystają z systemu klasy EZD.

W trosce o jednolitość rozwiązań cyfrowych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz całej polskiej administracji decyzją Ministra Cyfryzacji uruchomiono proces wdrożeniowy systemu EZD PUW w jednostkach samorządu terytorialnego na szeroką skalę. Zgodnie z decyzją Ministra Cyfryzacji NASK jest podmiotem wskazanym do udzielania wsparcia wdrożeniowo-utrzymaniowego jednostkom, które zdecydowały się na wdrożenia systemu EZD PUW. Przekazanie systemu, a także wsparcie udzielane przez NASK (w tym szkolenia z zasad działania i funkcji systemu EZD PUW oraz obsługa zgłoszeń przez Helpdesk) odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy zawieranej między Wojewodą Podlaskim, Ministrem Cyfryzacji oraz osobami reprezentującymi podmiot zainteresowany wdrożeniem.

W trakcie konferencji przedstawiciele NASK wyjaśnią najważniejsze kwestie związane z zawarciem umowy, omówią zagadnienia istotne z punktu widzenia przygotowania się do wdrożenia EZD PUW oraz przebiegu tego wdrożenia.

Konferencja, organizowana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, odbędzie się online 26 stycznia 2022 r., w godz. 9:00-10:30.

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdkODliMmMtMWZjZS00NGFkLWJkZjUtNzgxMmMyYzU3NzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295dc45af-07b0-4179-a598-9740073a6e4a%22%2c%22Oid%22%3a%223bdb88c0-3d6e-48de-990c-403b4a38fd96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Link będzie dostępny również na stronie projektu: https://ezd.gov.pl