NASK i Komenda Główna Policji będą razem walczyć z cyberprzestępcami

Państwowy Instytut Badawczy NASK i Komenda Główna Policji będą razem przeciwdziałać przestępczości i wykrywać sprawców przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Porozumienie w tej sprawie zostało właśnie podpisane.

NASK dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jego strukturach działa Zespół CERT Polska, wchodzący w skład CSIRT NASK, który już od 25 lat monitoruje i analizuje incydenty bezpieczeństwa w internecie. Podstawą współpracy z KGP jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, na mocy której m.in. CSIRT NASK współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz służbami specjalnymi przy realizacji ich ustawowych zadań.

Jak wynika z najnowszego raportu CERT Polska „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu 2021”, w ubiegłym roku eksperci odnotowali wzrost liczby obsłużonych incydentów o 182% w porównaniu do roku 2020. Najczęstszym typem był phishing, czyli próby wyłudzeń danych, stanowiące ponad 76% wszystkich incydentów. Przestępcy skupili się na udoskonalaniu znanych scenariuszy phishingowych, m.in. przejmowaniu kont na Facebooku czy fałszywych bramkach płatności.

Drugim typem incydentów pod względem popularności, jakie CERT Polska zarejestrował i obsłużył, było szkodliwe oprogramowanie. Trzecie miejsce w zakresie liczby zarejestrowanych incydentów w ubiegłym roku przypada kategorii obraźliwych i nielegalnych treści, w tym spamu.

W ramach porozumienia NASK i KGP będą wymieniać się informacjami o technikach i sposobach działań cyberprzestępczych, a także skali ich występowania. Dokument zakłada również wymianę doświadczeń i pomysłów w tworzeniu oraz użytkowaniu technologii informatycznych – sprzętowych i programowych. Przewidziano również nieodpłatne użyczanie technologii informatycznych usprawniających pracę funkcjonariuszy Policji oraz realizację projektów związanych z tworzeniem lub adaptacją sprzętu lub oprogramowania użytkowego na potrzeby Policji.

- Z nowego raportu CERT Polska wypływa wniosek, że liczba cyberprzestępstw nie maleje, ale systematycznie wzrasta, dlatego tak istotne są sposoby przeciwdziałania im. Nasza współpraca zakłada udostępnianie Policji informacji m.in. w postaci opisu szkodliwej techniki, typu incydentu czy liczby pokrzywdzonych użytkowników. Z kolei ze strony organów ścigania możemy liczyć na informacje o efektach podjętych czynności. Ta wymiana informacji i doświadczeń pozwoli – w naszej opinii – zbudować szerszy obraz działania przestępców w internecie, a tym samym umożliwi nam zapobieganie kolejnym incydentom – mówi Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK.

Cały raport CERT Polska nt. bezpieczeństwa w polskim internecie dostępny jest pod tym linkiem.