Ekspertka NASK na Kongresie Kryminologicznym

Ochrona dzieci i młodzieży w sieci to jedno z najważniejszych zadań Zespołu Dyżurnet.pl działającego w NASK. W jego realizacji niezbędna jest wymiana wiedzy i współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, grupami zawodowymi. Szczególnie ważne jest współdziałania na polu regulacji prawnych, które pomogą skutecznie przeciwdziałać krzywdzeniu najmłodszych w sieci. Udział ekspertki Dyżurnet.pl Katarzyny Staciwy w II Kongresie Kryminologicznym umacnia współpracę w tym obszarze.

W dniach 8-9 września 2022 r. w Krakowie odbędzie się II Kongres Kryminologiczny, w którym udział weźmie i wygłosi prelekcję Katarzyna Staciwa, ekspertka Dyżurnet.pl w NASK. Jej wystąpienie pt. „It takes a network to defeat a network - na przykładzie sieci przeciwdziałania i zwalczania Child Sexual Abuse Material w Internecie”, będzie miało miejsce w pierwszym dniu Kongresu, podczas panelu poświęconego współczesnej cyberprzestępczości.

W Krakowie postaram się przybliżyć uczestnikom Kongresu, co w praktyce oznacza motto: „It takes a network to defeat a network”, używane od lat w międzynarodowym środowisku ekspertów, zajmujących się wykorzystywaniem seksualnym dzieci w cyberprzestrzeni. Odpowiedzią na sieć, złożoną z tych, którzy dopuszczają się wykorzystywania seksualnego dzieci, jak również biorą udział w rozpowszechnianiu materiałów przedstawiających takie wykorzystywanie jest sieć profesjonalistów, wyposażonych w wiedzę i stosowne rozwiązania technologiczne. Do takiej sieci należy od ponad 15 lat Zespół Dyżurnet.pl, który będę miała przyjemność reprezentować podczas Kongresu” – mówi Katarzyna Staciwa, NASK.

Prelekcja przedstawicielki NASK na tym wydarzeniu jest bardzo ważnym poszerzaniem współpracy w obszarze związanym z przestępczością, regulacjami prawnymi. Na stronie organizatorów czytamy: „Celem już drugiego Kongresu Kryminologicznego jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Chcielibyśmy, by Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń”.

Obecność NASK na Kongresie jest uzasadniona faktem, iż zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni, jak również działania służące dostosowaniu prawa do pojawiających się w tym wymiarze nowych, zagrażających najmłodszym zachowań, są głównymi zagadnieniami w pracy ekspertów zespołu Dyżurnet.pl.

 „Wejście Dyżurnet.pl w obszar kryminologii oznacza większe możliwości oddziaływania na zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni. Zgłębianie wiedzy o tym zjawisku, o jego ofiarach i sprawcach, zapewni lepszą pozycję naszym działaniom w konfrontacji z jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoi przed społeczeństwem XXI w. Tym wyzwaniem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”- mówi Katarzyna Staciwa, NASK.