Firma Bezpieczna Cyfrowo – inauguracja nowego programu certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa

8 marca 2023 r. odbyło się spotkanie inaugurujące nowy program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu. Nowa inicjatywa to projekt realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Celem programu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Cyberbezpieczeństwo polskich firm

Według badania KPMG „Barometr Cyberbezpieczeństwa”, które diagnozuje bieżące trendy i podejście polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością, 58% firm w Polsce w 2022 r. odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Aż jedna trzecia badanych firm przyznaje, że intensywność prób naruszeń wzrosła w ostatnim roku. Jest to najwyższy wynik od pięciu lat.

Na pytanie, jakie są ograniczenia w budowaniu cyberbezpieczeństwa, 57% firm przyznało, że największą barierą utrudniającą budowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń jest brak wystarczających środków finansowych. 47% wskazało natomiast na trudności w znalezieniu oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Program Firma Bezpieczna Cyfrowo ma być impulsem i motywem do tego, by polskie firmy zaczęły świadomie budować i podnosić swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Celem programu jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie wzrostu kompetencji cyfrowych wśród właścicieli i pracowników MŚP, a także upowszechnienie i wdrożenie standardu cyberbezpieczeństwa dla firm w Polsce. Koncepcja przedsięwzięcia wzorowana jest na sprawdzonej w praktyce brytyjskiej certyfikacji przedsiębiorców - CyberEssentials.

Co zyska przedsiębiorca, jeśli weźmie udział w programie?

  1. 1. Zabezpieczy swoją firmę przed cyberzagrożeniami i atakami z Internetu,
  2. 2. Uruchomi biznesowy adres e-mail zabezpieczony wg rekomendacji przed spamem i próbami wyłudzenia,
  3. 3. Zacznie efektywnie zarządzać kanałami komunikacji elektronicznej B2B, w tym e-płatnościami,
  4. 4. Zacznie korzystać prawidłowo ze środków identyfikacji elektronicznej (Profil Zaufany, mObywatel, warstwa elektroniczna w dowodzie lub podpis kwalifikowany),
  5. 5. Wykorzysta sprawnie e-usługi administracji publicznej (aplikację mObywatel, e-usługi GOV, eDoręczenia, usługi e-Urzędu Skarbowego, serwisu Biznes.gov.pl i Konta Przedsiębiorcy w CEIDG, PUE ZUS itd.),
  6. 6. Stworzy internetową chronioną wizytówkę w popularnych portalach i mediach społecznościowych,
  7. 7. Udostępni aktualną i potwierdzoną informację o firmie w mapach cyfrowych

 

oraz uzyska Certyfikat i znak „Firma Bezpieczna Cyfrowo

 

Posiadanie certyfikatu potwierdzi, że firma:

  • korzysta bezpiecznie z narzędzi cyfrowych,
  • przywiązuje wagę do cyberbezpieczeństwa,
  • potrafi prawidłowo korzystać z usług cyfrowych.

– Program certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw – Firma Bezpieczna Cyfrowo – jest skierowany do małych i średnich firm, które są szczególnie narażone na cyfrowe zagrożenia.  Program ma na celu zachęcenie i wsparcie we wprowadzaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa IT, stanowiących podstawę niezaburzonego rozwoju biznesu – mówi Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

 

Program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu

Program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu został podzielony na dwa etapy. W pierwszym zostanie przeprowadzony pilotaż wśród 2000 przedsiębiorców. Drugi etap – na szeroką skalę, odbędzie się po analizie pilotażu, optymalizacji działań i dostosowaniu ich do potrzeb firm.

Udział w programie to dla firm wiele benefitów, np. diagnoza braków w obszarze poziomu cyberbezpieczeństwa, sprofilowane wsparcie, dostęp do wiedzy eksperckiej czy certyfikat poświadczający cyfrowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Program zakłada stworzenie narzędzia, który pomoże zdiagnozować słabe i mocne strony firmy pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego. Na jego podstawie firma otrzyma sprofilowaną pod swoje potrzeby ofertę działań, które uzupełnią braki i pozwolą na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ofercie znajdą się także rekomendacje i sugestie co do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Jeśli firma będzie gotowa i wdroży zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa, nastąpi weryfikacja jego poziomu. Po niej, firma będzie mogła uzyskać certyfikat zaświadczający osiągnięty status Firmy Bezpiecznej Cyfrowo.

8 marca 2023 r. podczas spotkania inaugurującego program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu jego uczestnicy podpisali deklarację o współpracy.

Jest to dokument, który podkreśla wagę budowania świadomości o konieczności podnoszenia bezpieczeństwa cyfrowego w małych i średnich firmach. To przede wszystkim deklaracja wspólnego działania, by praktycznie wspierać  przedsiębiorców we wdrażaniu sprawdzonych, najlepszych praktyk i zasad ochrony w środowisku cyfrowym. Deklarację może podpisać każdy podmiot, który utożsamia się z jej zapisami i chce działać w kierunku wspierania działań podnoszących cyberbezpieczeństwo w Polsce i na świecie.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w pilotażu programu certyfikacji

https://firmabezpiecznacyfrowo.pl/