Uroczyste ogłoszenie wyników XXX Olimpiady Informatycznej

Uroczyste ogłoszenie wyników jubileuszowej XXX Olimpiady Informatycznej odbędzie się 24 marca br. w Warszawie. Państwowy Instytut Badawczy NASK jako partner strategiczny wydarzenia przyznaje stypendia laureatom i wyróżnia najaktywniejszych nauczycieli.

Olimpiada Informatyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich. Dzięki niej uczniowie uzdolnieni informatycznie mają możliwość rozwijania swoich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej.

– Uczestnicy tegorocznej Olimpiady musieli wykazać się zaawansowanymi umiejętnościami informatycznymi takimi jak: analizowanie problemów algorytmicznych, układanie wydajnych algorytmów, testowanie programów czy pracy w środowisku programistycznym, z którymi poradzili sobie doskonale. Myślę, że jest to dla nich spory sukces, który zapewni im otwartą drogę na liczne studia informatyczne – zaznacza Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa – Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński.

NASK funduje stypendia olimpijczykom i ich nauczycielom

Organizatorem Olimpiady Informatycznej jest Fundacja Rozwoju Informatyki, z którą NASK zawarł porozumienie o współpracy. Powołany w NASK Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej oprócz finansowania stypendiów dla laureatów Olimpiady Informatycznej NASK stanowi też wsparcie dla zwycięzców międzynarodowych konkursów informatycznych, w tym Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym.

NASK funduje stypendia dla laureatów I miejsca Olimpiady Informatycznej w wysokości 3000 zł miesięcznie (łącznie 30 000 zł rocznie). Laureaci II i III miejsca otrzymują odpowiednio 2000 i 1500 zł miesięcznie. Przewidziano również jednorazowe stypendia dla laureatów Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej (m.in. za I miejsce – 10 000 zł) oraz Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej i Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt. Wypłacane są także jednorazowe stypendia za osiągnięcia w finałach Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (do podziału między trzech zawodników).

Na gratyfikację finansową mogą liczyć także nauczyciele, którzy poświęcają czas na pracę z uczniami wybitnie uzdolnionymi w zakresie informatyki. Za wybitne osiągnięcia na tym polu nauczyciel może otrzymać 3000 zł miesięcznie (w sumie 30000 zł). Przyznawane są jeszcze stypendia II, III stopnia, a także jednorazowe stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego superbelfra – w wysokości 50 000 zł.

– Nasz program stypendialny został powołany, aby wesprzeć najzdolniejszych uczniów, których udziałem są wysokie lokaty w zawodach informatycznych. Mamy jednak świadomość, że te osiągnięcia często nie byłyby w zasięgu olimpijczyków, gdyby nie starania ich nauczycieli, którzy poświęcają swój czas i energię na realizację zajęć pozalekcyjnych, organizację obozów naukowych i prowadzenie rozszerzonego programu nauczania. Dlatego ich też uwzględniliśmy w programie – podkreśla Wojciech Pawlak Dyrektor NASK.

Łączny budżet Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej w roku szkolnym 2022/2023 wynosi maksymalnie 1 845 000 zł.