Numer 116 123 – całodobowa infolinia zapewniająca wsparcie psychologiczne ze wsparciem Ministerstwa Cyfryzacji

Przez siedem miesięcy – od września 2022 do kwietnia 2023 roku – za pośrednictwem platformy 116sos.pl udzielono wsparcia psychologicznego 23 tysiącom osób. W maju tego roku NASK i Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia podpisali kolejną umowę na realizację projektu „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji”. Projekt finansowany jest z dotacji ministra cyfryzacji.

Platforma 116sos.pl to projekt, którego celem jest zwiększenie dostępności Polaków do pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym, osoby potrzebujące pomocy, będące w kryzysie mogą kontaktować się z ekspertami telefonicznie, poprzez czat i e-mailowo oraz znaleźć materiały edukacyjne. Pomoc świadczona jest bezpłatnie przez całą dobę.

W maju tego roku realizatorzy projektu „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji” – NASK i Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia podpisali kolejną umowę o współpracy. Dzięki temu osoby będące w kryzysie nadal będą miały łatwiejszy dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej.

- Numer 116 123 powstał dzięki grupie wolontariuszy, którzy za cel postawili sobie pomoc drugiemu człowiekowi. Wdrożenie cyfrowych rozwiązań ułatwiło ich pracę, ale dostarczyło także cennych informacji. Kiedy po pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu okazało się, że udaje się odebrać tylko co czwarte połączenie, zaangażowaliśmy kolejnych konsultantów i wdrożyliśmy możliwość zostawienia wiadomości za pomocą czatu on-line. Ten projekt pokazuje, że cyfrowe usługi rozwiązują problemy Polaków  – powiedział Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Depresja oraz zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu są, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dwoma najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi na świecie. Dane sprzed pandemii wskazywały, że z takimi problemami boryka się ok. 8 milionów dorosłych Polaków.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w tekście  „Życie w dobie pandemii”, 53 proc. badanych skarży się na wysoki lub bardzo wysoki poziom odczuwanego stresu powodujący pogorszenie stanu zdrowia. Dwadzieścia sześć proc. osób mówi o występujących u nich myślach samobójczych i innych objawach depresyjnych oraz o zwiększeniu spożycia alkoholu podczas pandemii. O 30 proc. badanych można mówić jako o osobach pijących ryzykownie alkohol.

W takiej sytuacji niezwykle ważne jest dążenie do podnoszenia jakości oraz dostępności pomocy psychologicznej. Współpraca NASK i Niebieskiej Linii – zespołu, który od 25 lat prowadzi  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie służy właśnie poprawie dostępności do pomocy w sytuacjach kryzysowych.

- Platforma 116sos.pl to miejsce, w którym połączone zostały kompetencje ekspertów NASK wykorzystujące najnowsze technologie oraz kompetencje ekspertów Niebieskiej Linii z obszaru pomocy psychologicznej. Dzięki tej współpracy znacznie więcej osób, niż dotychczas może uzyskać specjalistyczną, psychologiczną pomoc ekspertów Niebieskiej Linii – powiedziała Katarzyna Skowyra, kierownik Zespołu Nowoczesnych Rozwiązań Wsparcia w NASK.

- Rozmowa z naszymi konsultantami i konsultantkami nic nie kosztuje i jest anonimowa. Od września 2022 do kwietnia 2023 odebraliśmy prawie 23 tysiące telefonów, a łączny czas rozmów wyniósł 308 dni. Cieszę się, że dzięki współpracy z NASK możemy teraz szerzej docierać z pomocą – powiedziała Zofia Sobolewska-Mellibruda,  dyrektorka IPZ PTP podczas podpisania umowy.

Projekt platformy 116sos.pl jest stale rozwijany i udoskonalany.