Seminarium o bezpieczeństwie otwartych radiowych sieci dostępowych 5G i 6G

12 lipca br. odbędzie się w NASK seminarium prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej, która opowie o bezpieczeństwie otwartych radiowych sieci dostępowych 5G i 6G.

Kiedy? - 12 lipca, 12:00.

Poniżej zamieszczamy kilka słów o Profesor Boguckiej:

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest profesorem nauk technicznych, Dyrektorem Instytutu Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz członkiem Rady Uczelni. Jest też współzałożycielką firmy RIMEDO Labs, spin-offu Politechniki Poznańskiej, jej Dyrektorem ds. Współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Obszar naukowych zainteresowań prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej. W ciągu swej kariery naukowej prof. Bogucka miała szczególny wkład w rozwój adaptacyjnych metod transmisji sygnałów, algorytmów współdzielenia widma w nowoczesnych systemach radiokomunikacji ruchomej (w tym 5. Generacji – 5G), podstaw tzw. „zielonej telekomunikacji”, tj. efektywnych energetycznie sieci radiowych i stałych oraz cyberbezpieczeństwa sieci dostępowych 5G. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych w tym trzech monografii, trzech skryptów akademickich i redaktorem jednej monografii zbiorowej.

Prof. Hanna Bogucka jest też aktywnym członkiem i liderem ważnych gremiów międzynarodowych w obszarze Telekomunikacji, m.in. członkiem IEEE Communications Society (ComSoc), IEEE Women in Communications Engineering. W latach 2014-2015 była Dyrektorem IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) a w okresie 2015-2016 Przewodniczącą IEEE Radio Communications Committee. W 2022 r. w ogólnoświatowych wyborach została wybrana członkiem Zarządu IEEE ComSoc reprezentującym region EMEA.

Prof. Bogucka jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Poznańskiego Oddziału PAN oraz wice-Przewodniczącą Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. W 2020 roku profesor Hanna Bogucka znalazła się na liście „Top-15 Kobiet w 5G”, tj. kobiet, które zawodowo zajmują się tematyką sieci 5G, przygotowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, opublikowanej też w magazynie Forbes.