NASK i Stowarzyszenie Robisz.To razem dla nowoczesnej edukacji

W czwartek (12 października) przedstawiciele NASK i Stowarzyszenia Robisz.To podpisali listy intencyjne w sprawie współpracy w projekcie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) w Olsztynie i we Wrocławiu.

– Jednym ze statusowych zadań NASK Państwowego Instytutu Badawczego jest działalność wspomagająca edukację. Cieszę się zatem, że podejmujemy dziś współpracę ze Stowarzyszeniem Robisz.To w ramach projektów PAKT Olsztyn i PAKT Wrocław. Sprawimy razem, że otwarte w maju tego roku Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii pomogą dzieciom i młodzieży jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał oraz rozwijać zainteresowania i pasje. Na pewno znajdzie się w nich miejsce także na kształtowanie niezbędnych we współczesnym świecie kompetencji cyfrowych, bez których nie może być mowy o nowoczesnej edukacji – powiedział Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Podpisanie listów intencyjnych zakładających współpracę w projektach PAKT Olsztyn i PAKT Wrocław podkreśla gotowość NASK do łączenia sił z instytucjami działającymi na rzecz wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji.

– W Pracowniach Aktywnego Korzystania z Technologii w Olsztynie i we Wrocławiu wcielamy w życie ideę STEAM. Zakłada ona podejście do uczenia się, wykorzystujące naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako sposoby na pomaganie uczniom w ich poszukiwaniach swojej życiowej ścieżki. Dzięki współpracy z NASK będziemy rozwijać nasze Pracownie, by stały się prawdziwym centrum nowoczesnej edukacji, w którym zarówno młodsi, jak i starsi otrzymają wskazówki umożliwiające odnalezienie się we współczesnej, scyfryzowanej i zmieniającej się szybko rzeczywistości – powiedział Piotr Pobłocki, Robisz.To.

Listy intencyjne zostały podpisane przez dyrektora NASK Wojciecha Pawlaka oraz Piotra Pobłockiego.

– Inwestując w kompetencje cyfrowe najmłodszych obywateli warto łączyć siły. Współpraca przynosi najlepsze efekty. Zarówno PAKT, jak i NASK realizują wiele działań nakierowanych na zaszczepienie w dzieciach i młodzieży pasji do nowych technologii. Jestem pewny, że efektem wymiany doświadczeń i wiedzy ekspertów obu instytucji będzie nowa jakość w ofercie i dostępie do ciekawych aktywności i programów nie tylko dla uczniów – mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

O PAKT Olsztyn i PAKT Wrocław

Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii w Olsztynie i we Wrocławiu to przestrzeń do rozwoju i nauki w dziedzinie nowych technologii. To pierwsze miejsca typu makerspace i edukacji STEAM w województwach warmińsko-mazurskim i dolnośląskim.

PAKT-y wyposażone są w sale: audiowizualną, stolarską, druku 3D oraz obróbki CNC, gdzie odbywają się zajęcia z projektowania graficznego, programowania, robotyki, elektroniki, haftu cyfrowego oraz technik audiowizualnych. Warsztaty prowadzą tu edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem, wykorzystujący nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Obie Pracownie działają od maja tego roku obok dwóch podobnych placówek w innych częściach kraju – w Łodzi i Tarnowie. Przyświeca im jeden cel: umożliwiają wsparcie dla nauczycieli, edukatorów i uczniów, którzy mogą rozwijać tam kluczowe kompetencje, w tym także kompetencje cyfrowe.

Projekt Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Partnerami Projektu są: Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Stowarzyszenie Robisz.to.