Dorośli i dzieci mierzą się ze smogiem

Nowoczesne technologie wspierają mieszkańców kolejnych polskich miejscowości w walce ze smogiem! Do szkół w całym kraju trafiło 100 mierników jakości powietrza i 1600 ekranów edukacyjnych. A teraz zarówno uczniowie, jak i dorośli będą uczestniczyć w programie cyfrowej edukacji ekologicznej opracowanym przez Edukacyjną Sieć Antysmogową.

Zestawy urządzeń do monitorowania jakości powietrza oraz wspierania edukacji ekologicznej trafiły już do laureatów ogólnopolskiego konkursu „Mierzymy się ze smogiem” ogłoszonego przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Dzięki programowi Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) 100 mierników jakości powietrza i 1600 ekranów edukacyjnych wesprze szkoły na terenie całej Polski w działaniach antysmogowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych! W programie uczestniczy już ponad 2200 placówek.

– ESA stopniowo buduje świadomość społeczną dotyczącą smogu i jego wpływu na zdrowie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia nowoczesnych technologii. Dzięki nim działamy na wielu płaszczyznach i staramy się dotrzeć do wszystkich – od najmłodszych dzieci, przez starszych uczniów, do dorosłych – czyli nauczycieli, rodziców uczniów, a nawet ich dziadków – mówi Barbara Leśniczak, kierownik Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Stacje pomiarowe dla szkół

Mierniki i tablice do wyświetlania wyników pomiarów instalowane są na zewnątrz budynku, przy głównych szlakach komunikacyjnych. Dzięki temu każda osoba, która przechodzi czy przejeżdża obok szkoły, widzi od razu, jaki jest aktualny stan powietrza. Wszystkie dane pomiarowe dostępne są również na stronie esa.nask.pl.

Ekrany edukacyjne montowane są wewnątrz szkół, przy wejściach do budynków, aby umożliwić stały dostęp do bieżących informacji o stanie powietrza wszystkim przebywającym wewnątrz szkoły. Wyświetlane są na nich również treści edukacyjne na temat smogu i wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

– Szkoły, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, są nie tylko instytucjami kształcącymi dzieci i młodzież, ale również ważnymi ośrodkami spotkań, uroczystości, miejscem organizacji ważnych wydarzeń, dlatego z treściami edukacyjnymi wyświetlanymi na ekranach stykać się będą nie tylko uczniowie, ale również dorośli – nauczyciele, rodzice, dziadkowie i całe lokalne społeczności – wyjaśnia Barbara Leśniczak.

Korzyść dla zdrowia

Bieżące monitorowanie jakości powietrza jest bardzo ważne, bo smogu na ogół nie widać. Dzięki prowadzonym pomiarom można odpowiednio reagować i postępować adekwatnie do tego, co jest na zewnątrz. W dni, kiedy jest duże zanieczyszczenie powietrza, należy chronić się przed smogiem, czyli nie otwierać okien, ograniczyć przebywanie na dworze, nie uprawiać sportu na zewnątrz. W ten sposób budujemy dobre nawyki i dbamy o swoje zdrowie.

– Same pomiary nie zmienią poziomu zanieczyszczeń, ale świadomość tego, czym oddychamy, to już pierwszy, bardzo ważny impuls do zmian. I argumenty w ręku do walki o większą świadomość w kwestii zanieczyszczenia powietrza – dodaje ekspertka NASK.

Aby skutecznie budować tę świadomość, wszyscy uczestnicy projektu ESA będą również realizować program cyfrowej edukacji ekologicznej ESA. Już niedługo szkolni koordynatorzy projektu wezmą udział w szkoleniach, a następnie szkoły otrzymają dostęp do cyfrowych materiałów na temat smogu i jego wpływu na zdrowie na platformie e-learningowej eduESA.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie realizacji projektu „Mierzymy się ze smogiem” w krótkiej animacji:

 

 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie ESA w zakładce „Mierzymy się ze smogiem”.

Szkoły mogą w każdym momencie zgłosić chęć dołączenia do programu przez formularz: Dołącz do ESA.

----------------------------------------------

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjnego realizowany przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). W ramach projektu ESA uczniowie i nauczyciele z ponad 2200 szkół i przedszkoli działają na rzecz ochrony czystego powietrza i kształtują zarazem swoje kompetencje cyfrowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii ponad 700 tysięcy osób wzięło już udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych dotyczących smogu i jego wpływu na zdrowie.

Więcej informacji o projekcie ESA: esa.nask.pl i na Facebook ESA.

Projekt „Mierzymy się ze smogiem” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.