Polska na pierwszym miejscu w rankingu cyberbezpieczeństwa NCSI

Polska zajęła 1. miejsce w rankingu cyberbezpieczeństwa NCSI (National Cyber Security Index). To globalny indeks, który mierzy gotowość 32. krajów do zapobiegania zagrożeniom i zarządzania incydentami cybernetycznymi.

Polska otrzymała w rankingu 90,83 pkt. Na drugim miejscu znalazła się Australia (87,50 pkt), na trzecim – Estonia (85,83 pkt). W zeszłym roku ranking NCSI uaktualniany był dwukrotnie. Polska notowana była na miejscach 10. i 11.

– Niewątpliwie wyróżnienie Polski w rankingu jest powodem do dumy z pracy naszych ekspertów specjalizujących się w zakresie cyberbezpieczeństwa i chroniących nas codziennie przed zagrożeniami. Żaden ranking nie może jednak uśpić naszej czujności i gotowości do działania. Sytuacja w tym obszarze jest cały czas trudna i wymaga ciągłej uważności, budowania umiejętności, rozwoju metod i narzędzi. Musimy nadal się doskonalić i rozwijać nasze zdolności do odpierania cyberataków – komentuje Adam Marczyński, Zastępca Dyrektora NASK PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, który nadzoruje między innymi NASK CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Na poziomie krajowym w Polsce działają trzy CSIRT-y. Te role ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przypisuje: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), NASK – PIB (CSIRT NASK) oraz resortowi obrony narodowej (CSIRT MON). To one odgrywają kluczową rolę w systemie cyberbezpieczeństwa Polski.

Narodowy Indeks Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSI) został opracowany przez estońską Akademię e-Governance. Mierzy poziom cyberbezpieczeństwa krajów i identyfikuje główne obszary, którymi należy się zająć. Indeks zapewnia także przegląd gotowości krajów do zapobiegania cyberatakom i przestępstwom oraz zwalczania ich. Opiera się na transparentnej metodologii. Na stronie internetowej NCSI każdy kraj ma swój profil (Polska), zawierający szczegółowy opis wszystkich wskaźników wraz z dowodami, na których opiera się wynik kraju.