Rada Naukowa NASK przyjęła Plan Działalności Instytutu na 2024 rok

Plan Działalności NASK na 2024 rok, przedstawiony przez dyrektora Radosława Nielka, uzyskał 18 marca pozytywną opinię Rady Naukowej NASK. Na 74. zebraniu Rada przyjęła także Plan Finansowy na ten rok oraz zaakceptowała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym NASK-PIB. Szczegóły tych dokumentów będą znane po podpisaniu przez dyr. Nielka odpowiednich zarządzeń.

RN uchwaliła także zmiany w Statucie NASK-PIB. Zacznie on obowiązywać, gdy uchwałę Rady podpisze minister cyfryzacji.

 • Nim Rada Naukowa NASK rozpoczęła zebranie, jej przewodnicząca prof. Joanna Jaworek-Korjakowska przedstawiła nową członkinię Rady – prof. Kingę Flagę-Gieruszyńską, prawniczkę z Uniwersytetu Szczecińskiego i prorektorkę tej uczelni.
 • Przyjmowanie przez Radę Naukową NASK Planu Działalności Instytutu to nowość wynikająca z nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Z tej nowelizacji wynikła także konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie i statucie NASK-PIB.
 • Dyrektor Radosław Nielek, przedstawiając plany NASK na ten rok, przypomniał, że ponad 70 proc. działalności Instytutu opiera się na dotacjach, co wprost determinuje to, czym NASK będzie się przede wszystkim zajmował.
 • Kluczowa aktywność NASK to działania zapewniające cyberbezpieczeństwo, zatem w planie działalności znalazło się rozwijanie i wzmacnianie przedsięwzięć, które temu służą. Jednym z nich jest powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK.
  Inny duży projekt to Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które ma zapewnić ciągłość działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa.
 • Dyr. Nielek zaznaczył, że plan finansowy na 2024 rok w znacznym stopniu obciążają decyzje i umowy kosztowe podpisane w roku poprzednim, 2023 roku. W praktyce plan może się jeszcze zmienić wobec tego przedstawionego Radzie.

To, na co mamy wpływ, zaczyna się od trzeciego kwartału 2024 roku

– wyjaśnił. Dyrektor NASK wspomniał także o projektach, które być może także będą realizowane, np. duży projekt dotyczący modernizacji sieci w szkołach, czy też zaangażowanie NASK (w porozumieniu z ministerstwami zdrowia i cyfryzacji) w obszar związany z Ogólnopolską Siecią Medyczną. Można w nim wykorzystać kompetencje, które Instytut zdobył w związku z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. 

Projekt ten to także szansa na rozwój OSE. Może również dać dużo narzędzi tej części NASK, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem

– mówił dyr. Nielek.

 • Plan finansowy NASK w ostatnich dwóch miesiącach został zoptymalizowany, bo pierwotna jego wersja (z 12 stycznia) zakładała stratę, czyli wynik netto na minusie.
  Plan na 2024 rok przyjęty przez Radę przewiduje 0,7 mln zysku netto. Planowane przychody to 663,2 mln zł (w 77 proc. pochodzące z dotacji), a koszty: 662,1 mln zł.
  P.o. dyrektora Pionu Finansowego Patrycja Mihalovits zaznaczyła, że jest potencjał, by ten wynik w przyszłości poprawić. Podkreślała znaczny wzrost zatrudnienia w Instytucie w 2023 r., przy spadku produktywności.

Nie wykorzystujemy zasobów pracowników, którzy mają wiedzą zdobytą w poprzednich projektach, a rekrutujemy nowych

– wyjaśniała.

 • Dyr. Nielek poinformował, że uruchomienie Szkoły Doktorskiej NASK-PIB zostało przeniesione na 2025 rok.