Bezpieczeństwo

Od 25 lat działając jako integrator systemów bezpieczeństwa IT realizujemy kompleksowe projekty cyberbezpieczeństwa. Naszym Klientom oferujemy pełne wsparcie w całym procesie decyzyjnym począwszy od rozpoznania potrzeb, analiz porównawczych i przygotowania projektów wdrożeniowych, po fazę realizacyjną obejmującą  dostawę, instalację i konfiguracji systemów,  oraz szkolenia użytkowników i administratorów wraz z zapewnieniem lokalnego oraz  producenckiego wsparcia technicznego.

Specjalizujemy się w kompleksowych wdrożeniach technologii i świadczeniem usług, m. in. w zakresie: 

  • Systemów ochrony styki sieci z Internetem takich jak: Next Generation Firewall, IPS, Web i E-mail Gateway
  • Systemów silnego uwierzytelniania i monitorowania dostępu do sieci: SA, NAC, PIM
  • Systemów ochrony aplikacji web: WAF, DAM, Load-Balancing
  • Systemów specjalizowanych takich jak: DLP, Anty APT, Anty DDoS,  PIM, SA, Vulnerability Scan, MDM oraz ochrony stacji końcowych - endpoint security
  • Systemów zarządzania zdarzeniami i ich korelacją: SIEM
  • Budowy profesjonalnych centów monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w organizacji SOC (Security Operations Center)
  • Systemów monitorowania bezpieczeństwa sieci przemysłowych SCADA
  • Przeprowadzania audytów bezpieczeństwa systemów, sieci i aplikacji
  • Usług doradczych w zakresie cyberprzestrzeni