Data Center

NASK opiera swoje usługi kolokacyjno-hostingowe na dwóch profesjonalnych Centrach Danych zlokalizowanych w Warszawie

  • Rakowiecka Data Center (RDC) – ul. Rakowiecka 26/30, na terenach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego tuż przy stacji metra Pole Mokotowskie
  • Centrum Kolokacji i Hostingu (CKiH) - ul. Wąwozowa 18 na warszawskich Kabatach

Pomieszczenie kolokacyjne – Rakowiecka Data Center (RDC)

Serwerownia posiada niepalną, pokrytą warstwą antystatyczną podłogę techniczną zamontowaną na wysokości 70 cm, jej obciążalność to 1500 kg/m2.

Szafy rack o szerokości 19” i głębokości 1000 mm wyposażone w drzwi z blachy perforowanej, czujniki temperatury, wentylatory oraz dwa niezależne przyłącza zasilania z dwóch różnych obwodów. Dostępne są szafy jednokomorowe (o wysokości 42 U), dwukomorowe (każda komora o wysokości 21 U) lub czterokomorowe (każda komora o wysokości 10 U). W szafach wielokomorowych zapewniona jest fizyczna separacja komór (sztywne przegrody między komorami, niezależne drzwi przednie i tylne z niezależnymi zamkami, kanały do prowadzenia kabli separowane od przestrzeni komór). Każda szafa posiada liczniki do pomiaru zużycia energii.

W sąsiedztwie serwerowi znajduje się pokój pracy czasowej ze stanowiskami wyposażonymi w łącza internetowe.

Kontrola dostępu i ochrona fizyczna

Rakowiecka Data Center posiada wielostopniowy system ochrony fizycznej i kontroli dostępu. Wejścia do budynku oraz teren wokół niego monitorowane są przez 24 godziny na dobę. Teren całego obiektu chroniony jest przez system telewizji przemysłowej (16 kamer na zewnątrz i wewnątrz). Wejście do budynku odbywa się za pomocą specjalnych kart zbliżeniowych i tylko w obecności uprawnionego pracownika NASK. Przejście do strefy chronionej zabezpieczone są przez system alarmowy sygnalizujący nieuprawniony dostęp.

Warunki środowiskowe

W Rakowiecka Data Center zapewnione są stabilne warunki środowiskowe umożliwiające nieprzerwaną pracę urządzeń, zarówno serwerów, jak również urządzeń sieciowych. RDC wyposażone jest w redundantny system klimatyzacji precyzyjnej kontrolujący i utrzymujący stałą temperaturę i wilgotność powietrza. Zadana temperatura wynosi 20°C ± 3°C, a wilgotność 55% ± 5%.

Zasilanie

Zasilanie RDC to 2 niezależne linie zasilające z dwóch niezależnych podstacji transformatorowych, dwa zasilacze bezprzerwowe (UPS), agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie oraz zdalny monitoring zasilania energetycznego. W przypadku awarii jednej ze stacji następuje automatyczne przełączenie źródeł zasilania. Do każdej z szaf kolokacyjnych doprowadzone jest zasilanie napięciem przemiennym 230 V 50 Hz z dwu różnych sekcji. W szafach mogą być zainstalowane przetworniki umożliwiające zasilanie urządzeń napięciem stałym 48 V.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia system detekcji i sygnalizacji pożaru oraz automatyczny system gaśniczy działający w technologii gazu obojętnego FM200.