Data Center

Hosting Wirtualny to możliwość dzierżawy wirtualnej instancji serwera zlokalizowanego w profesjonalnym Centrum Kolokacji i Hostingu NASK

Opis usługi:

NASK proponuje Klientom możliwość dzierżawy wirtualnej instancji serwera zlokalizowanego w profesjonalnym Centrum Kolokacji i Hostingu. Usługa hostingu wirtualnego polega na wynajmie wirtualnych maszyn z przydzielonymi zasobami sprzętowymi fizycznego serwera wraz z zapewnieniem gwarancji odpowiedniego środowiska pracy.

Jak działa usługa:

NASK udostępnia swoim Klientom do dyspozycji serwery wirtualne uruchomione na platformie wirtualizacyjnej Vmware. Każda z oferowanych maszyn wirtualnych posiada przypisane gwarantowane zasoby sprzętowe fizycznego serwera oraz elementy dodatkowe niezbędne do świadczenia usługi hostingu wirtualnego m.in. łącze dostępowe do internetu, powierzchnię backupową, oprogramowanie systemowe i inne. W ramach przypisanych do maszyny wirtualnej zasobów sprzętowych wyróżnić należy elastyczne możliwości definiowania dostępnej mocy obliczeniowej procesora w jednostkach CPU, dostępnej pamięci RAM oraz dostępnej powierzchni dyskowej i powierzchni backupu.

W ramach usługi hosting wirtualny, NASK zapewnia dostęp do macierzy dyskowej podłączonej do serwerów fizycznych za pomocą redundantnych połączeń FC (Fiber Channel) co zapewnia bardzo wysoką dostępność i szybkość zasobów dyskowych.

Usługi hostingu wirtualnego świadczone są w trybie HA (High Availability) W przypadku ewentualnej awarii danej maszyny fizycznej, maszyna wirtualna zostanie natychmiast przeniesiona na inną maszynę fizyczną. Podobnie w przypadku przeciążenia danej maszyny fizycznej zadziała mechanizm DRS (Distributed Resource Scheduler), maszyna wirtualna zostanie automatycznie przeniesiona na inną maszynę fizyczną w celu zrównoważenia obciążenia.

W celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa zasobów posadowionych na maszynach wirtualnych, połączenia do serwerów wirtualnych zostały odseparowane za pomocą VLANów.

Korzyści:

  • redukcja kosztów inwestycyjnych związanych z kosztami zakupu infrastruktury serwerowej i teleinformatycznej
  • redukcja kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem środowiska data center (zasilanie, klimatyzacja, ochrona fizyczna i przeciwpożarowa i inne)
  • obniżenie kosztów dostępu do internetu, bez potrzeby inwestycji
  • w drogie urządzenia aktywne (serwery, urządzenia telekomunikacyjne)
  • redukcja kosztów wyszkolenia i utrzymania personelu IT
  • redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników technicznych zapewniających nadzór nad sprzętem w trybie 24/7/365
  • redukcja kosztów związanych z serwisem sprzętu
  • gwarancja dostępności usługi zapisana w umowach SLA: 99,5%