Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

 

Czym jest Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa?

Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC) jest inicjatywą NASK-PIB i Ministerstwa Cyfryzacji, powstałą z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Chcemy tworzyć niezawodne i bezpieczne mechanizmy wymiany informacji oraz realne struktury oparte na współdziałaniu, przyczyniające się do lepszego reagowania na pojawiające się wyzwania.

 

Jaka jest nasza wizja?

Dynamicznie postępująca transformacja cyfrowa jest nie tylko źródłem rozwoju i innowacji, ale również niesie za sobą ryzyka i wyzwania. W ostatnich latach miała miejsce ewolucja krajobrazu cyberzagrożeń, co wymaga skoordynowanych i innowacyjnych reakcji we wszystkich sferach gospodarki.

Aby wzmocnić gotowość i zapewnić skuteczność w sferze cyberbezpieczeństwa, zarówno Unia Europejska, jak i polski ustawodawca, prowadzą prace w zakresie uregulowania kolejnych obszarów gospodarki. Legislacyjne tsunami, którego jesteśmy świadkami, stawia poważne wyzwania związane z koniecznością dostosowania się do zmieniających się przepisów i norm.

Założeniem PdC jest pomoc podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie ich w identyfikacji, analizie i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań na rzecz zgodności z prawem, a także zapewnienia skutecznej ochrony systemów informatycznych i danych. Poprzez współpracę program może przyczynić się do budowania odpornego środowiska cyfrowego.

Bezpieczeństwo usług cyfrowych, a także obywateli korzystających z Internetu jest dla nas priorytetem. Wierzymy, że nasza inicjatywa będzie stanowić katalizator zmian na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa poszczególnych podmiotów, sektorów gospodarki oraz całego kraju. Wspólnie będziemy skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom i tworzyć bezpieczne środowisko cyfrowe dla nas wszystkich.

 

 

Co oferuje PdC?

 

Jakie są korzyści z przystąpienia do programu?